Personale

De ansatte på Johan Riis Minde er fordelt på social- og sundhedspersonale, sygeplejersker, administrative medarbejdere samt fleks- og skånejobbere.

Medarbejderne består af social og sundhedshjælpere, social og sundhedsassistenter, sygeplejersker, leder, administrativmedarbejder samt enkelte ufaglærte. Der afholdes løbende kurser, som styrker os i arbejdet med demens og hjerneskadede.

Hver enhed har fast personale, dog med samarbejde på tværs af boenhederne efter behov.

Johan Riis Minde er er uddannelsessted, hvor vi har social- og sundhedselever i praktik. I boksen kan du se mere om at blive social og sundhedselev i Morsø Kommune.

Hjælp til rengøring ydes efter Morsø Kommunes standard for praktisk bistand.

Domea står for udvendig drift og vedligeholdelse af boligerne. Johan Riis Minde har ansat en pedel, som står for det praktiske i forhold til boligerne indendørs.