Livet på Johan Riis Minde

På Johan Riis Minde tager vi udgangspunkt i den enkeltes situation, dagligdag og ressourcer.

Vi tilbyder en indflytningssamtale, hvor vi drøfter dine ønsker og behov og laver aftaler for plejen og omsorgen. Du bliver tilknyttet to kontaktpersoner og en kontaktsygeplejerske. På samme vis tilbyder vi et hjemmebesøg inden du starter i Daghjemmet.

Aktiviteter

Der en række aktiviteter og fester, som arrangeres efter ønske fra og i samarbejde med brugere, beboere og aktivitetsudvalget.

Madordning

Det er muligt at spise varmt mad til middag i spisestuen sammen med andre beboere og daghjemsgæster mandag til fredag. I weekenderne får man mad fra Centralkøkkenet Skovparken hjem, som personalet hjælper med at anrette og varme. På samme vis vil det være, hvis du ikke ønsker at deltage i fællesspisningen. Alt mad derudover skal du selv indkøbe.
Vi har mulighed for at tilbyde fælles aftensmad i spisestuen for de beboere som ønsker dette alle årets aftener.

Frivillige

Vi har en del frivillige, som hjælper os i hverdagen i Daghjemmet med fx servering af kaffe og opvask. De hjælper også ved forskellige arrangementer.

Bruger- og pårørenderåd

Vi har et bruger- og pårørenderåd, som består af repræsentanter fra beboergruppen. Det kan både være beboere og pårørende samt personalerepræsentanter og endelig lederen, som fungerer som sekretær for rådet.