Demensafsnittet

Demensafsnittet er for borgere, der har et omfattende behov for fysisk og/eller psykisk pleje, og har vanskeligt ved, eller ude af stand til at tage vare på sig selv. Derudover har de også behov for specialiseret pleje, på grund af nedsat kognitivt funktionsniveau, hvorfor der er personale døgnet rundt.

Hvis du ønsker en stue i demensafsnittet på Johan Riis Minde, skal du visiteres af Morsø Kommunes Visitation.
De 14 stuer på demensafsnittet er alle i stueplan. Gode fællesarealer med mulighed for socialt samvær, wellness rum, gårdhave, drivhus, have med terrasser også en mod vandet.

Du kan se lejlighedernes indretning på plantegningen, som du finder i boksen.

Domea står for udvendig drift og vedligeholdelse af boligerne. Johan Riis Minde har ansat en pedel, som står for det praktiske i forhold til boligerne indendørs.

Der betales et faste beløb for husleje, el og varme. Der betales ikke indskud. Der kan søges om boligstøtte efter de gældende regler. 

Praktiske oplysninger ved indflytning

Når du flytter ind på Johan Riis Minde medbringes alt selv indbo mm. Hvis du har behov for en plejeseng, stilles den til rådighed af kommunen efter forudgående visitation. På samme vis medbringer du dyne, pude og tøj. Sengelinned og håndklæder er en del af servicepakken der kan tilkøbes. Servicepakken indeholder også betaling for vask af tøj.

Der ydes rengøringshjælp efter kommunens kvalitetsstandard.