Daghjem

Daghjemmet er et tilbud til borgere, som klarer sig i eget hjem i aften- og nattetimerne, men som har svært ved at klare sig i dagtimerne og har brug for socialt samvær.
Der kan også være tale om aflastning af ægtefælle.

Daghjemstilbuddet gives med det formål:

  • At bevare, støtte og vedligeholde borgerens færdigheder længst mulig
  • At medvirke til at borgeren oplever størst mulig livskvalitet
  • At aflaste ægtefælle/pårørende, forebygge social isolation, samt at mindske utrygheden ved at være alene
  • At give mulighed for lettere fysisk aktivitet og øge muligheden for at blive i eget hjem

Der tilbydes hjemmebesøg inden opstart.

Tilbuddet er 1-3 dage i ugen og i særlige tilfælde op til fire dage i ugen. Der er 10 daglige pladser i daghjemmet på mandage, tirsdage, torsdage og fredage.

Du skal visiteres af Morsø Kommunes Visitation.