Daghjem

Daghjemmet er et dagtilbud til borgere, som klarer sig i eget hjem i aften- og nattetimer, men har svært ved at klare sig alene i dagtimerne og har brug for socialt samvær. Der kan også være tale om aflastning af ægtefælle.

Daghjems tilbuddet gives med det formål:

  • at bevare, støtte og vedligeholde borgerens færdigheder længst mulig
  • medvirke til at borgeren oplever størst mulig livskvalitet
  • at aflaste ægtefælle/pårørende, forebygge social isolation, samt at mindske utrygheden ved at være alene
  • at give mulighed for lettere fysisk aktivitet. Øge muligheden for at blive i eget hjem
  • Der tilbydes hjemmebesøg inden opstart.

Der tilbydes hjemmebesøg inden opstart.

Tilbuddet er 1-3 dage i ugen og i særlige tilfælde op til 4 dage i ugen. Der er 10 daglige pladser i daghjemmet på disse dage: mandag, tirsdag, torsdag og fredag .

Du skal visiteres af Morsø Kommunes Visitation.